Recepció de les obres del Fab Lab Terres de l’Ebre

Recepció de les obres del Fab Lab Terres de l’Ebre

El FABLAB TE, Operació 4.1 del PECT, està liderat per l’Ajuntament d’Amposta amb el suport de l’Associació FABLAB Terres de l’Ebre, formada per empreses del territori que, conjuntament, volen promoure i impulsar la innovació social, la transformació digital i la indústria 4.0, tenint un impacte en la ciutadania, englobant els agents de la quíntuple hèlix. Una innovació que, en aquest cas, des de i amb l’Ajuntament d’Amposta ha de donar respostes a necessitats socials que millorin la vida de la ciutadania, dissenyant un teixit empresarial més competitiu, oferint al món educatiu una oferta formativa addicional i complementària d’acord amb les últimes tendències, creant ocupació i nous models de negoci, així com impulsar la cura amb el medi ambient amb la incorporació de les ODS. Tot això basat en la democratització del coneixement.

El FABLAB TE, que té una superfície de 290m2, està ubicat al Sindicat, un edifici emblemàtic situat al centre neuràlgic de la ciutat i està previst que obri les portes al setembre del 2021 amb tota la maquinària digital pròpia dels laboratoris de fabricació digital.

El FABLAB TE serà el hub d’Innovació i Coneixement de referència a les Terres de l’Ebre. Aquest tindrà un impacte positiu al territori, creant sinergies entre l’Administració, mon educatiu, teixit empresarial, la recerca i la ciutadania, propiciant l’apropament a la innovació social digital i on es podran empoderar per ser protagonistes de crear un mon millor.

Creació i retenció del talent, clau per la riquesa del territori, promovent l’acció, connexió, intercanvi de coneixement, l’open source. En definitiva, el FABLAB TE significarà un impuls per a nous models de negoci, més competitivitat empresarial, noves oportunitats laborals i professionals i donar solucions a reptes socials.

El FABLA TE forma part de la xarxa de Fab Labs que promou la Fab Foundation i que compta amb el suport del «Center for Bits and Atoms» del MIT, Massachusetts Institute Technology.

Tots els Fab Labs que formen part d’aquesta Xarxa, comparteixen la mateixa tecnologia i processos en fabricació digital, elaborant projectes de manera conjunta, impartint classes a nivell global i col·laborant en activitats d’investigació i desenvolupament.