Qui som?

Els socis del PECT EbreBiosfera

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Aquest és l’ens promotor de la Reserva de la Biosfera i actualment n’és el seu ens gestor. El COPATE és un Consorci local constituït pels quatre consells comarcals de les Terres de l’Ebre: Consell Comarcal del Baix Ebre, del Montsià, de la Ribera d’Ebre i Terra Alta. El seu objectiu és desenvolupar les competències locals en matèria ambiental, dotant-les de contingut tècnic i economia d’escala.

La Universitat Rovira i Virgili és la universitat pública de les comarques de Tarragona, amb l’objectiu clar, entre altres, de posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn. La URV va participar activament en la candidatura de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre desenvolupant els aspectes socioeconòmics de la candidatura a través de la Càtedra d’Economia Local i Regional, la CELIR, que precisament té seu al Campus URV de les Terres de l’Ebre. Poc abans, aquesta Càtedra va ser l’escollida per la Generalitat per tal de redactar el Pla Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, el PEEOTE, pla que té per objectiu impulsar les potencialitats del territori, desenvolupant una tasca, entre altres, de definició i seguiment dels indicadors socioeconòmics del conjunt de les Terres de l’Ebre amb els corresponents informes publicats de forma periòdica.

La Fundació Agroterritori és una fundació creada al 2007 per la Universitat de Girona, la Unió de Pagesos de Catalunya i la Cambra Agrària Provincial de Girona. Actua com a plataforma de debat i dóna cabuda a iniciatives per a la millora de les condicions ambientals i socioeconòmiques de l’entorn i activitat agrària, a través de l’estudi dels espais agraris, el foment de la participació entre els diferents agents territorials i la divulgació i formació de la ciutadania. Persegueix un desenvolupament sostenible de l’activitat agrària aplicat a la base territorial disponible i als recursos naturals, a la rendibilitat econòmica de l’activitat i la dignificació de l’activitat i pagesia.

Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya. Està constituït com una fundació i té com a objectiu afavorir la competitivitat de les empreses del sector de la fusta i del moble, amb activitats de recerca, desenvolupament i innovació; en el seu patronat hi participen associacions empresarials del sector de la fusta i del moble a Catalunya, l’administració i la Universitat. El sector del moble és un dels sectors més importants i representatius de la comarca del Montsià, altament identificat amb el territori i que forma part de la seva tradició industrial. Els darrers anys el sector ha sofert bastant, fent que només aquelles empreses especialitzades i amb certa internacionalització, hagin pogut sobreviure. Aquest sector és un dels més exemplificadors per liderar la transició cap a una economia verda i circular, implantant les bases d’aquesta nova economia: la ‘servitització’, o el que ve a ser passar de vendre un producte a oferir un servei, i la introducció d’una cadena de valor on s’implementi d’una forma efectiva la estratègia de les 5R: Reduir, Reparar, Reutilitzar, Re-engalzar per reduir l’ús de les matèries primes, i en darrer terme, Reciclar.

Amposta és la capital del Montsià, la comarca catalana més meridional. La ciutat simbolitza l’entrada al Delta de l’Ebre i compta amb una població sostinguda de més de 20.000 habitants. El seu Ajuntament ha demostrat a bastament el compromís amb les activitats de suport i impuls al seu teixit empresarial i innovador. Una mostra n’és el Programa Amposta Empresa que inclou una sèrie d’actuacions que van des del consell en creació i gestió d’empreses, la formació tècnica empresarial, l’articulació de línies d’ajut i fins i tot promoció de l’emprenedoria en l’àmbit escolar.

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

El Consell Comarcal del Baix Ebre és l’entitat coordinadora del PECT. La comarca del Baix Ebre compta amb 14 municipis i 3 entitats municipals descentralitzades, amb capital a Tortosa, té una població de més de 83.000 habitants. El Consell Comarcal, com la resta de consells comarcals catalans, representa l’òrgan de govern i d’administració de la comarca que, juntament amb els municipis, té la finalitat d’oferir al ciutadà una sèrie de serveis que faciliten el seu dia a dia i repercuteixen positivament en el benestar de la societat. La relació de serveis que presta l’ens es disposa a través de sis grans àrees: Governació, Gestió ambiental i sector primari, Activació econòmica i turisme, Serveis a les persones, Actuació sobre el territori, i Ensenyament, Joventut, Esports i Cultura.

Membres del PECT no beneficiaris