PECT Ebrebiosfera

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordina l’execució del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre amb una inversió global de 2.228.694 euros, finançada al 50 per cent pels fons europeus de desenvolupament regional FEDER i una aportació del 25% per part de la Diputació de Tarragona. El PECT EbreBiosfera té com a palanca fonamental el desenvolupament de la Reserva de la Biosfera com a eix vertebrador del desenvolupament econòmic territorial.

L’objectiu del PECT EbreBiosfera és ser l’eix vertebrador del creixement econòmic de les Terres de l’Ebre impulsant la competitivitat, la innovació i l’ocupació, i compta amb les següents entitats sòcies per a la seva execució: la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), la Fundació Agroterritori, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM) i l’Ajuntament d’Amposta, que desenvoluparan un total de vuit projectes fins el 2021.

ELS VUIT PROJECTES QUE INTEGREN EL PECT EBREBIOSFERA SÓN ELS SEGÜENTS:

Observatori socioambiental per a la transferència de dades, l'emprenedoria i l'autoavaluació

URV

Simbiosi rural: banc de terres i de serveis agraris

COPATE

Fitoderivats: innovació i cadena de valor agroforestal

COPATE

Rural Smart Energy

COPATE

Plataforma per l'impuls del sistema agroalimentari innovador (SAI)

Fundació Agroterritori

Plataforma d'Innovació EbreBiosfera

Universitat Rovira i Virgili

Creació Fablab Terres de l'Ebre

Ajuntament d’Amposta

Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l'hàbitat

CENFIM


Podeu trobar més informació de tots ells a l’apartat Què fem?