On treballem?

El PECT es desenvolupa i impacta sobre tot el territori de les Terres de l’Ebre, per tant, sobre les seves 4 comarques (Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre) que inclouen un total de 52 municipis en els que, al 2020 hi vivien 179.574 persones.

Es tracta d’un territori amb gran potencial econòmic però poc desenvolupat fins ara que posseeix fortaleses i recursos endògens que, degudament “explotats”, poden conduir a una posició econòmicament millor.

Una localització estratègica, al vell mig de dos dels principals eixos de creixement del Mediterrani, com ho són el corredor litoral i la vall de l’Ebre.
Avantatges competitives pel desenvolupament industrial sobretot a l’entorn del triangle definit pels municipis de l’Aldea, Tortosa i Amposta.
 Disponibilitat de sòl empresarial per a la ubicació d’activitats econòmiques.
Sector Primari i Gastronomia. Multitud de productes d’alta qualitat, amb dos restaurants amb estrella Michelin, per exemple. Producció de cítrics, arròs, fruits seca, fruita dolça, verdura, vi, oli, etc.
Sector agroindustrial. Cooperatives importants, per exemple, lligades a producció d’arròs i derivats o cítrics i empreses referents a Espanya.
Actius Naturals: amb més d’un 35% de superfície inclosa a la Xarxa Natura 2000 i amb un 60% de superfície protegida pel Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (PTPTE) per distintes figures i instruments de protecció. Hi ha dos parcs naturals (Delta i Ports) i una reserva natural (Reserva de Sebes a la Ribera d’Ebre).
El riu Ebre com a eix estructurador territorial i amb potencial del desenvolupament econòmic.
Un sector Turístic amb recursos variats (sol i platja façana litoral, rural-interior, natural, gastronòmic o cultural i patrimonial (Tortosa, fonamentalment). Desenvolupament de l’enoturisme a Terra Alta ha de ser mencionat especialment, per exemple o la via verda, com a productes diferents dels tradicionals.
Un sector energètic amb alt potencial generador d’activitats econòmiques complementàries.
Un clúster del moble a la Sènia important i reestructurat per donar cabuda a activitats més innovadores i internacionalitzades.
Peces d’un sistema d’innovació i coneixement amb potencial desenvolupament i vincle amb els sistema productiu. Es destacaria el centre de l’IRTA (aqüicultura), l’Observatori de l’Ebre (clima i vectors mediambientals), el CETECOM d’Eurecat (materials) a Amposta o el Centre Canvi Climàtic de la URV, entre d’altres.
Desenvolupament d’activitats TIC per part d’emprenedors territorials amb signes de configuració d’un microclúster.
Declaració de Reserva de la Biosfera, que impulsa desenvolupament turístic i agroalimentari de qualitat i coherent amb la gestió i conservació dels actius patrimonials.
El campus URV com a ens impulsor de la formació superior i de la transferència de coneixement en diversos àmbits. En particular, el Campus inclou la Càtedra d’Economia Local i regional com a entitat pública (partenaritzada per Diputació de Tarragona i ajuntaments de Tortosa i Amposta) destinada a la transferència coneixement en l’àmbit econòmic.
Una identitat territorial com a peça a sobre la qual pivota una certa marca, amb potencial desenvolupament per atraure activitats i talent i per fixar població.