La biomassa forestal representa un valuós recurs energètic endogen

La biomassa forestal representa un valuós recurs energètic endogen

Dins de l’operació Fitoderivats del PECT EbreBiosfera, el COPATE ha realitzat un anàlisi de les superfícies forestals del territori. D’aquest estudi s’extreu que hi ha 42.000 ha de superfícies forestals arbrades denses fora d’espais naturals de protecció. La gestió sostenible d’aquestes superfícies forestals proporcionarà 28.000 Tn anuals de biomassa.

D’altra banda, s’ha realitzat estudis i projectes de calderes i estufes de biomassa, per fomentar-ne la demanda. En els equipaments públics, la demanda ascendeix a 1.415 Tn de biomassa anual. En l’àmbit privat, s’han realitzat estudis en la industria càrnica, on la demanda de biomassa seria de 1.000 Tn, i en el sector ramader, on les granges de porcí, gall d’indi i pollastre són les que mostren major consum i viabilitat de les instal·lacions.

Actualment al COPATE es dona continuïtat al projecte seguint dues línies; per una banda, s’assessora a les administracions locals amb la sol·licitud de finançament i posta en marxa de les instal·lacions i, per una altra i a través del clúster de biomassa, es treballa per incrementar la gestió forestal sostenible al territori.

Al proper més desembre esta previst realitzar una reunió amb les entitats publiques i privades interessades, per presentar els resultats dels estudis realitzats i cercar vies d’acció per aconseguir fer una major gestió forestal al territori.