COPATE comença les sessions de presentació del Banc de Terres EbreBisofera als diferents agents del territori

COPATE comença les sessions de presentació del Banc de Terres EbreBisofera als diferents agents del territori

El COPATE promou el Banc de Terres EbreBiosfera, el primer banc de terres d’àmbit supracomarcal. Es tracta d’una operació que forma part del PECT EbreBiosfera, finançat amb fons europeus i la Diputació de Tarragona, i en la creació del qual ha participat la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), concretament n’ha desenvolupat l’estudi jurídic. Es preveu que el banc de terres estarà operatiu el mes d’abril.

El Banc de Terres EbreBiosfera facilitarà els instruments necessaris per a desenvolupar bancs de terres locals. En aquest sentit, s’activarà una plataforma tecnològica per la gestió i control de les finques disponibles, s’oferirà el servei d’assessorament jurídic i redacció de contractes d’arrendament, així com suport i formació per dinamitzar el sector.

Aquest projecte aporta innovació social per la seva organització per fer front als reptes de les Terres de l’Ebre. Es tracta de la creació d’un ecosistema territorial per enfortir i millorar el sector agrari ebrenc, afavorint la cooperació entre diferents entitats amb objectius comuns. Així, tant les cooperatives agrícoles com altres entitats que comparteixen els objectius del banc de terres podran participar d’aquest ecosistema com Agents Activadors Locals del Banc de Terres Ebrebiosfera.

Amb l’objectiu de donar a conèixer el Banc de Terres EbreBiosfera als diferents agents del territori, s’han planificat una sèrie de presentacions, jornades i xerrades. La primera va ser el divendres 12 de febrer amb una jornada online per donar a conèixer el Banc de Terres EbreBiosfera a les cooperatives agràries de les Terres de l’Ebre. La segona va ser el dimarts 16 de febrer, una presentació als serveis de suport on hi havia representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Escoles Agràries, Departament de Joventut, Grups d’Acció Local, Ateneu Cooperatiu i els Projectes Dinamització 7 comarques. També esta previst fer sessions de presentació entre les ajuntaments de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, la primera de les qual es va realitzar el passat 22 de febrer amb els de la Terra Alta.