Avís Legal

Dades del responsable

– Identitat del responsable: Consell Comarcal del Baix Ebre

– Nom comercial: Consell Comarcal del Baix Ebre

– NIF/CIF: P9300004J

– Adreça: Carrer Barcelona, 152, 43500 Tortosa, Tarragona

– Correu electrònic: ccbe@baixebre.cat

En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar navegant.

www.pect-ebrebiosfera.cat  com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent l’accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web del Consell Comarcal del Baix Ebre inclosos els continguts i serveis descrits en elles. Tota persona que accedeixi a la web www.pect-ebrebiosfera.cat (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal www.pect-ebrebiosfera.cat

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir Política de Privadesa

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa de cap manera l’inici d’una relació comercial amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web amb fins il·lícits o lesius, o que de qualsevol forma puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris.

En la utilització de la web www.pect-ebrebiosfera.cat, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Consell Comarcal del Baix Ebre o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.pect-ebrebiosfera.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant el Consell Comarcal del Baix Ebre no pot garantir la inexistència d’elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari al Consell Comarcal del Baix Ebre poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al Consell Comarcal del Baix Ebre, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i Consell Comarcal del Baix Ebre utilitza un canal segur, i les dades trameses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Reclamacions

L’Usuari podrà realitzar reclamacions remetent un correu electrònic a ccbe@baixebre.cat indicant el seu nom i cognoms i exposant els motius de la seva reclamació.

L’Usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: ccbe@baixebre.cat o bé per correu postal dirigit a: Consell Comarcal del Baix Ebre, al carrer Barcelona, 152, Tortosa.

Plataforma de resolució de conflictes

Per si pot ser del seu interès, també pot utilitzar la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea per enviar les seves reclamacions i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Consell Comarcal del Baix Ebre. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del Consell Comarcal del Baix Ebre.

L’Usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Consell Comarcal del Baix Ebre indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web www.pect-ebrebiosfera.cat  proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers tals com:

 • Continguts d’altres blogs
 • Eines
 • Recursos

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

El Consell Comarcal del Baix Ebre no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

La Informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privadesa que s’utilitzin en dits llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privadesa pel que recomanem als Usuaris que revisin detalladament les polítiques de privadesa dels enllaços d’afiliat.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal www.pect-ebrebiosfera.cathaurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita del Consell Comarcal del Baix Ebre.  L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part del Consell Comarcal del Baix Ebre dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris

A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.pect-ebrebiosfera.cat, per favor dirigeixi’s a ccbe@baixebre.cat.

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada 13/01/2021

De part de l’equip que formem el Consell Comarcal del Baix Ebre li agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.